Apmaksas noteikumi

1. Pirmā nodarbība bez maksas.

2. Nodarbību maksa tiek noteikta atšķirīga atkarībā no struktūrvienības:

  • Bērnudārzos (30min) – 20 EUR (cena ar PVN) mēnesī;
  • Bērnudārzos (40min) – 25 EUR (cena ar PVN) mēnesī;
  • Skolās – 35 EUR (cena ar PVN) mēnesī.

3. Nodarbību maksa tiek samaksāta līdz tekošā mēneša 10. datumam. (Piemēram, par Oktobri ir jāsamaksā līdz 10 oktobrim)

Ja ir iespēja, tad var maksāt uzreiz par vairākiem mēnešiem, bērna slimības gadījumā – nauda netiks zaudēta.

4. Maksājuma kavējuma gadījumā audzēknis netiek pielaists pie nodarbībām līdz parāda dzēšanas brīdim.

5. Apmeklējuma skaits

  • Pilnu apmaksu (100%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir vairāk par 2 (divām) nodarbībām kalendārajā mēnesī.
  • Nepilnu apmaksu (50%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir 2 (divas) vai mazāk nodarbības kalendārajā mēnesī.
  • Decembra un Jūnija pēdējā nedēļā, kā arī kluba pasākumu dienās, kā arī svētku dienās nodarbības nenotiek un netiek atstrādātas!